Тест за тип кожа

Image hosted at bigoo imagesImage hosted at bigoo images

   

Срещу всеки отговор са посочени точки.

Съберете ги и проверете резултата в таблицата.


 Резултати:  Тип на кожата:

 6 - 9 т.

Мазна / Проблемна
10 - 14 т. Комбинирана / Нормална
15 - 19 т. Нормална
20 - 22 т. Суха
23 - 24 т.  Многа суха/ Зряла

може да се прилага при всички типове кожа.